Samen schulden sneller oplossen

Wij geloven we dat schuldenproblematiek een gemeenschappelijk probleem is dat alleen samen kan worden aangepakt. Snelle en makkelijke samenwerking tussen schuldhulpverleners /  bewindvoerders en schuldeisers is daarbij van groot belang. In 2018 is BringWay opgericht met als doel processen zodanig te optimaliseren dat sneller, efficiënter en meer realistische oplossingen worden gevonden voor insolventie problemen. 

Zo lossen wij insolventie op


Met als uitgangspunt het gezamenlijk belang van zowel schuldhulpverleners, consumenten en schuldeisers om escalerende schulden te voorkomen, werd in 2018 het SchuldenPlatform ontwikkeld. Het arbeidsintensieve schuldhulpverleningsproces werd gedigitaliseerd en versimpeld. Het resultaat voor alle partijen: winst van tijd en geld. Ondertussen hebben meer dan 5.000 schuldhulp-verleners/bewindvoerders zich bij het SchuldenPlatform aangesloten. 95% van alle NVVK leden werken op het platform en er worden meer dan 90.000 dossiers via het platform behandeld

SolventieCheck Insolventieregister
Deur openen illustratie

Met wie doen we dat?

Ons team werkt elke dag aan verdere verbetering van IT- en proces-oplossingen voor schuldenafhandeling. Maar natuurlijk werken wij ook nauw samen met andere partijen zoals bijvoorbeeld de NVVK. Daardoor hebben onze oplossingen een directe koppeling met de systemen die door de NVVK worden ontwikkeld (NVVK Knooppunt). Ook zijn wij betrokken bij diverse initiatieven (bijvoorbeeld SchuldenlabMonnie) ter bevorderingen van het voorkomen en oplossen van schulden. Heeft u ook initiatieven waar wij aan kunnen bijdragen? Neem contact met ons op!

Een greep uit onze partners

DirectPay
Amsterdam
NVVK
Kredietbank Nederland
Kedin
Anders