Zo werkt het SchuldenPlatform

Het BringWay SchuldenPlatform brengt schuldeisers en schuldhulpverleners makkelijk en efficiënt samen. Zodat u meer tijd heeft voor uw kernactiviteiten.

1. Cliënt registreren

De schuldhulpverlener maakt een dossier aan en registreert hierin alle bekende schulden en schuldeisers van zijn cliënt. Ook wordt de machtiging van de schuldhulpverlener in het platform ingeladen.

2. Akkoord machtiging

BringWay vraagt per schuldeiser een akkoord op de machtiging. Dankzij samenwerking met de NVVK worden alle machtigingen van NVVK-leden standaard goedgekeurd.

3. Saldo toevoegen

Het SchuldenPlatform vraagt u een saldo-opgave te doen van de openstaande schuld die uw klant bij u heeft. U krijgt hiervan een automatische notificatie per mail.

4. Betalingsvoorstel

De schuldhulpverlener dient een betalingsvoorstel in en u wordt automatisch gevraagd hierop te reageren. U kunt ook business rules instellen op basis waarvan bepaalde voorstellen automatisch worden goed- of afgekeurd. Op die manier heeft u nóg minder werk aan deze schuldendossiers.

5. Bewaken betalingsregeling

Na het verstrijken van de afgesproken betalingsregeling, krijgt u van het SchuldenPlatform automatisch de vraag of het bedrag door u is ontvangen. Als dit niet het geval is dan zal de schuldhulpverleners indien nodig meerdere keren worden benaderd via het SchuldenPlatform.

6. Overzicht en dashboard

Als schuldeiser heeft u een volledig overzicht van: klanten die een betalingsachterstand bij u hebben, openstaande schulden, betrokken schuldhulpverlener en de status van het dossier van ingediende machtiging tot en met voorstel goedgekeurd. Bovendien krijgt u via het SchuldenPlatform inzicht in uw portefeuille door middel van dashboards en rapportages.