Onnodige schulden doordat studenten beurs mislopen.

Onderzoek door het CPB concludeert dat een kwart van de studenten die recht hebben op een aanvullende beurs daar geen gebruik van maakt. Afhankelijk van hun situatie lopen zij een bedrag mis van tussen de € 175 en €400 per maand. Dit werkt door in het ontstaan van schulden.

Voorwaarden lening minder gunstig dan voorwaarden aanvullende beurs

Van de studenten die de aanvullende beurs misloopt maakt liefst 41% wel gebruikt van de leenfaciliteit van DUO. Het CPB vindt dit merkwaardig, omdat de “voorwaarden voor een lening minder gunstig zijn dan die van de aanvullende beurs. Deze groep leent dus mogelijk onnodig geld.” Als men recht heeft op een aanvullende beurs wordt deze in een gift omgezet als de student binnen de afgesproken tijd het diploma behaalt. Zoniet, dan wordt het totaalbedrag omgezet in een lening. Vermoedelijk zijn studenten niet goed op de hoogte van de mogelijkheden en procedures rondom de beurzen. Want hoe kan het dat het studenten wel lukt bij DUO een lening aan te vragen, terwijl de optie van de aanvullende beurs over het hoofd wordt gezien?

Betere voorlichting nodig

Het onderzoek werd door het CPB uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap omdat zij diverse signalen kregen dat één en ander niet goed verliep. Zij gaan betere voorlichting geven waarbij aankomende studenten het leenstelsel en de aanvullende beurs beter wordt uitgelegd. Volgens Nadja Jungmann, lector schulden en incasso aan de Hogeschool Utrecht, moeten verdere stappen worden genomen, ook door het onderwijs. Een stukje financiële educatie aan het begin van een opleiding zou een grotere rol moeten krijgen. Als onderdeel daarvan kan dan ook het recht op aanvullende beurs worden besproken. Zij uit haar zorgen over het feit dat jongeren uiteindelijk, onnodig, met een hogere studieschuld aan het leven beginnen.