NVVK beëindigt in goed overleg convenant met BringWay

BringWay, het platform dat financieel hulpverleners verbindt met schuldeisers, beëindigt na goed overleg haar convenant met de NVVK. De groei van het bedrijf is niet te combineren met de voortzetting van het convenant, aldus BringWay.

BringWay is een digitaal platform dat zich positioneert als ‘een cruciale brug tussen financieel hulpverleners en schuldeisers‘. Inzet van BringWay is dat mensen met financiële problemen snel en gemakkelijk worden geholpen. ‘In plaats van vorderingen en omzet zijn cliënten en ondernemers het uitgangspunt’.

Convenant sinds 2019
Sinds 2019 had BringWay een convenant met de NVVK. Daarin spraken we af dat schuldeisers die werken met BringWay bij voorbaat akkoord gaan met voorstellen voor een schuldregeling.

In de beginfase gaf de eerste schuldeiser die zich bij BringWay aansloot, standaard zijn akkoord. Tegenwoordig zijn er echter meerdere bedrijven die van BringWay’s diensten gebruik maken. Deze partijen hebben aangegeven graag zelf te willen bepalen of ze instemmen met een schuldvoorstel.

Meer keuzevrijheid opdrachtgevers
Omdat BringWay in essentie een softwareleverancier is, heeft zij een technische oplossing ontwikkeld die elke opdrachtgever meer keuzevrijheid biedt. Afhankelijk van de omvang van de vordering kunnen schuldeisers nu zelf bepalen en instellen binnen welke parameters zij standaard akkoord gaan met voorstellen op het platform (Lees meer).

Aansluiting Schuldenknooppunt
BringWay is overigens gestart met de voorbereidingen zich aan te sluiten op het Schuldenknooppunt. Dat is goed nieuws, want werken met het Schuldenknooppunt versnelt het schuldregelen. Het zorgt er ook voor dat financiële hulpverleners niet meer op allerlei platforms hoeven in te loggen.

BringWay groeit iedere dag