NVVK roept op tot onmiddellijk stoppen met afsluiten energie

In 2019 waren hadden één op de vijf huishoudens in Nederland al risicovolle schulden (Divosa). Deze groep kampt met betaalachterstanden en staat regelmatig rood. Als men zelf de schulden echt niet meer kan oplossen spreekt men van problematische schulden. Voor 2020 en 2021 zijn de voorspellingen nog somberder.

Lees verder

Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening: waarom, hoe en wat.

Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening: waarom, hoe en wat.

Sinds 2021 is de wetswijziging op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) ingegaan. Het voornaamste doel is om vroegsignalering…. beter mogelijk te maken. Diverse partijen worden daarbij bepaalde wettelijk verplichtingen opgelegd.

Waarom deze wetswijziging, wat houdt de wijziging in en wat verandert er hierdoor voor de diverse partijen?

Lees verder

Grote verwachtte toename schulden consumenten.

In 2019 waren hadden één op de vijf huishoudens in Nederland al risicovolle schulden (Divosa). Deze groep kampt met betaalachterstanden en staat regelmatig rood. Als men zelf de schulden echt niet meer kan oplossen spreekt men van problematische schulden. Voor 2020 en 2021 zijn de voorspellingen nog somberder.

Lees verder