Nieuws

Meer mensen in problemen door informele schulden

8 december 2020 – Informele schulden zijn schulden die aangegaan zijn bij familie en vrienden en niet op papier staan. Hulporganisaties waarschuwen dat mensen met informele schulden door de coronacrisis verder in de problemen komen.

Bij het aanpakken van de geregistreerde schuldenproblematiek zijn er veel regelingen om mensen te ondersteunen. 

Mensen met informele schulden vallen echter vaak buiten allerlei vormen van hulpverlening. Zij kunnen bijvoorbeeld niet terecht bij de reguliere voedselbank waarbij men zwart op wit moet kunnen aantonen dat men schulden heeft. Bij bijvoorbeeld een faillissement is er geen recht op kwijtschelding. En ook bij gemeentelijke schuldhulp blijkt vaak dat informele schulden niet kunnen worden meegenomen in een hulptraject omdat ze niet op papier staan.

 

 

Om de vaste lasten toch te kunnen betalen moeten deze mensen dan vaak nog meer lenen. Het gaat dan snel van kwaad tot erger.

website Meer mensen in problemen door informele schulden

De omvang van dit soort schulden vormt een blinde vlek bij het in kaart brengen van de totale schuldenproblematiek. Wel is duidelijk dat hulporganisaties het steeds meer tegenkomen en dat de zorgen erover groeien. De Alliantie Vrijwillige Schuldhulp waarschuwt voor dit ondergeschoven probleem. De gevolgen van dit probleem zullen verder doorwerken in onbetaalde rekeningen en oplopende schulden.

 

Ook organisaties krijgen steeds meer te maken met klanten die vanwege schulden openstaande facturen niet meer kunnen betalen. Hoe ga je daar als organisatie mee om? Meer weten hoe BringWay hierbij kan helpen?