Een verkennend jaar met veel nieuwe gezichten

Uitdagingen die voor een gezonde blos van spanning op je wangen zorgden. Momenten die in je geheugen gegrift staan: een nieuwe leidinggevende, een nieuw team en een markt die alle hulp kon gebruiken om de economie gezonder te maken. Zomaar wat ingrediënten die begin 2022 op ons bordje lagen.

Bekijk hier de Factsheet Terugblik 2022

Als je voor het eerst een nieuw speelveld betreedt krijg je vaak veel vragen op je afgevuurd waar je soms niet direct het antwoord op weet. Dit heeft enerzijds als doel te zien of je kennis al up-to-date is en anderzijds om te zien wat voor vlees er in de spreekwoordelijke kuip te vinden is.

Met een nieuw team is het allereerst van belang ervoor te zorgen dat alle processen (blijven) functioneren zoals afgesproken is met onze klanten. Dit gedeelte was gelukkig snel onder controle en gaf ons het benodigde inzicht welke later in het jaar goed van pas kwam.

Naast de 164 nieuwe hulpverleners zijn er inmiddels meer dan 3400 gebruikers actief op ons platform. De afdeling sales heeft voor elkaar gekregen dit jaar 5 nieuwe eisers aan te sluiten. Dit alles is natuurlijk een fantastische ontwikkeling dat ervoor zorgt dat de financiële hulpverleners een plek hebben om (alle) schulden van hun cliënten af te handelen.

Wij hebben onze oren goed te luisteren gelegd tijdens de gesprekken met hulpverleners op de netwerkdagen en de verkennende gesprekken met (nieuwe) eisers. Immers, niets is belangrijker dan te weten wat jouw klanten nodig hebben om hun werk makkelijker of sneller te kunnen uitvoeren. Niet alleen met het oog op kostenbesparing, maar juist ook om het groeiende aantal mensen met problematische schulden te kunnen helpen.

Ongeveer halverwege het jaar werd het duidelijk dat er een enorme energiecrisis op ons afstevende. De prijzen voor gas en stroom schoten door het dak. Het ging zelfs zo ver dat de politiek zich genoodzaakt voelde hiervoor een prijsplafond in te stellen. Desondanks is de verwachting dat in 2023 de schuldenproblematiek nog verder toeneemt.

Met dit in gedachte heeft het team van BringWay verschillende brainstormsessies gehad om te kijken wat er gedaan kon worden om deze groep mensen niet in de kou te laten staan. Dit heeft erin geresulteerd dat o.a. de bewindvoerders op ons platform nu de mogelijkheid hebben om direct, voor een cliënt, een nieuw energiecontract te regelen bij Zeker Energie. Zodat ook zij de komende feestdagen niet hoeven door te brengen in een koud huis, maar verwarmd het nieuwe jaar in gaan.

Uit de eerder genoemde gesprekken en sessies zijn overigens meer ideeën naar voren gekomen. Zo hebben wij voor het eerste kwartaal van 2023 goede hoop dat onze beslisbomen gereed zijn voor de eisers. Hierdoor kan er o.a. worden ingesteld of men de NVVK regels van “Collectief schulden regeling” wilt volgen of dat men ervoor kiest de eigen instellingen te bepalen. De verwachting is dat een eiser hiermee tot 80% sneller tot een reactie of betaalafspraak kan komen. Dit is natuurlijk voor alle partijen wenselijk, maar vooral voor de cliënten, zodat er rust komt in de situatie waarin zij verkeren.

Een andere uitdaging dit jaar was de her-certificering van ISO 27001. En zoals ik in het begin al schreef, kwam het ons goed van pas dat wij alle processen in het begin van het jaar moesten doorlopen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de parate kennis aanwezig was bij de start van dit ISO-traject. Na eerst de interne audit te hebben doorstaan, volgde de officiële audit en deze hebben wij, zeg ik met gepaste trots, in een keer gehaald! Dit houdt in dat wij onze processen uitstekend op orde hebben en de privacy van onze klanten goed gewaarborgd is.

Om dit alles te verduidelijken is ervoor gekozen een aantal websites te vervangen. De huidige pagina van BringWay.com bestaat nu uit een hulpverlenende en een eisende kant. Hiertussen kan makkelijk heen en weer geswitcht worden middels een knop. Op deze manier wordt direct de juiste informatie aangeboden. Ook is de pagina aangepast voor de SolventieCheck. Deze is in dezelfde stijl opgebouwd en geeft duidelijk weer wat men kan verwachten.

Terugkijkend kunnen we wel stellen dat het een verkennend jaar met veel nieuwe gezichten is geweest.

 Bekijk hier de Factsheet Terugblik 2022.

BringWay bedankt alle gebruikers van het platform voor het gebruik ervan, voor de informatie die wij hebben gekregen en natuurlijk de mensen die wij hiermee hebben geholpen. Laten we er samen voor zorgen dat we dit in 2023 met dezelfde inzet en energie kunnen voortzetten.

Jeroen Koppens – Manager Operations

Het BringWay platform groeit iedere dag!