Een gratis platform voor digitaal schuldregelen en samenwerking tussen schuldeisers en hulpverleners.

BringWay is een innovatief platform dat gratis software beschikbaar stelt voor digitaal schuldregelen tussen schuldeisers en financieel hulpverleners. Het doel van BringWay is om een gezonde economie te stimuleren en kwetsbare groepen te ondersteunen in hun financiële situatie.

Een van de belangrijkste uitdagingen bij minnelijke trajecten is de medewerking van zowel schuldeisers als schuldenaren. Uit onderzoek van de rijksoverheid blijkt dat er bij een deel van de schuldeisers sprake is van gebrekkige medewerking. BringWay biedt hiervoor een slimme oplossing door onder andere een beslisboom aan te bieden aan schuldeisers om het beslissingsproces te versnellen en te automatiseren. Dit vermindert de vertraging in het proces en draagt bij aan de efficiëntie van het traject.

Efficiënt en geautomatiseerd
De missie van BringWay is ervoor zorgen dat mensen met financiële problemen snel en gemakkelijk worden geholpen. BringWay helpt schuldeisers tijd en kosten besparen, door betaalafspraken met financiële hulpverleners te automatiseren en stroomlijnen.

Databeveiliging
Naast de slimme oplossingen voor schuldeisers en financieel hulpverleners, is databeveiliging en privacy een belangrijk aandachtspunt voor BringWay. Het platform beschikt over de juiste certificeringen, waarmee de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie wordt gewaarborgd. Dit is van essentieel belang bij de verwerking van gevoelige informatie.

Kortom, BringWay is een waardevol platform voor de ondersteuning van kwetsbare groepen in de samenleving en draagt bij aan de efficiëntie van minnelijke trajecten. Het biedt slimme oplossingen voor schuldeisers en financieel hulpverleners en waarborgt daarbij de privacy en databeveiliging van gebruikers.

BringWay groeit iedere dag!