Nieuws

Collectief regelen helpt schulden sneller oplossen

5 november 2020 - Nieuw initiatief van de NVVK en SchuldenLab helpt doorlooptijden van minnelijke regeling te verkorten.

Door onze ervaringen met schuldenproblematiek weten wij hoe
belangrijk snelle afhandeling van consumentenschulden is voor alle betrokken
partijen.  Met het nieuwe initiatief
Collectief Schuldregelenvan de NVVK en SchuldenlabNL willen zij een snellere doorlooptijd realiseren
bij het tot stand brengen minnelijke regelingen. 

 

Het collectief, bestaande uit een aantal schuldeisers en gemeenten spreken daarbij af dat zij, voorafgaand aan dossierbehandeling, kunnen aangeven of ze wel of niet akkoord gaan met collectief schuldregelen voor een bepaalde cliënt.


Ook bij BringWay hebben wij tot doel voor iedereen schulden
snel af te handelen. Daarom bieden wij de mogelijkheid voor schuldeisers om
voorwaarden aan te geven op basis waarvan zij van te voren al akkoord gaan met betalingsvoorstellen van de ruim 5.000 bij BringWay aangesloten
schuldhulpverleners, budgetcoaches en bewindvoerders. Meer weten?

collectief schuldregelen