Nieuws

CJIB verruimt medewerking aan minnelijke schuldenregeling

17 december 2020 – Tot voor kort hadden schuldhulpverleners regelmatig last van het feit dat ‘niet saneerbare vorderingen’ van het CJIB eerst moesten worden betaald voordat een schuldregeling van start kon gaan. Omdat dit soms onmogelijk  was, werden ook andere schulden niet opgelost.  Dat is nu per  1 december veranderd.

Per 1 december bekijkt het CJIB per persoon of een schuldregeling mogelijk is. Het CJIB kan nog steeds besluiten geen medewerking te verlenen. Het  uitgangspunt is echter dat deze vorderingen niet meer bij voorbaat een minnelijk traject uitsluiten of belemmeren.  

Voor mensen met boetevonnissen, ontnemingsmaatregelen en Europese boetes is hierdoor de voorheen bestaande drempel om in aanmerking te komen voor een minnelijk schuldhulpverleningstraject grotendeels verdwenen.

De boetes en schadevergoedingen moeten uiteindelijk wel worden betaald. Het CJIB stelt zich nog steeds ten doel het volledige bedrag te innen. Als er na een aflossingstraject van drie jaar eventueel nog een restbedrag open staat, moet alsnog een betalingsregeling worden overeengekomen om de vordering te betalen.

Heeft uw organisatie te maken met klanten met schulden en wilt u weten hoe BringWay u hierbij kan helpen? Lees meer.

1200x628pix CJIB schuldregeling blog