CJIB verruimt medewerking aan minnelijke schuldenregeling.

Tot voor kort hadden schuldhulpverleners regelmatig last van het feit dat ‘niet saneerbare vorderingen’ van het CJIB eerst moesten worden betaald voordat een schuldregeling van start kon gaan. Omdat dit soms onmogelijk was, werden ook andere schulden niet opgelost. Dat is nu per 1 december veranderd.

Per 1 december bekijkt het CJIB per persoon of een schuldregeling mogelijk is. Het CJIB kan nog steeds besluiten geen medewerking te verlenen. Het uitgangspunt is echter dat deze vorderingen niet meer bij voorbaat een minnelijk traject uitsluiten of belemmeren.

Voor mensen met boetevonnissen, ontnemingsmaatregelen en Europese boetes is hierdoor de voorheen bestaande drempel om in aanmerking te komen voor een minnelijk schuldhulpverleningstraject grotendeels verdwenen.

De boetes en schadevergoedingen moeten uiteindelijk wel worden betaald. Het CJIB stelt zich nog steeds ten doel het volledige bedrag te innen. Als er na een aflossingstraject van drie jaar eventueel nog een restbedrag open staat, moet alsnog een betalingsregeling worden overeengekomen om de vordering te betalen.