Category

NVVK roept op tot onmiddellijk stoppen met afsluiten energie

In 2019 waren hadden één op de vijf huishoudens in Nederland al risicovolle schulden (Divosa). Deze groep kampt met betaalachterstanden en staat regelmatig rood. Als men zelf de schulden echt niet meer kan oplossen spreekt men van problematische schulden. Voor 2020 en 2021 zijn de voorspellingen nog somberder.

Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening: waarom, hoe en wat.

Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening: waarom, hoe en wat.

Sinds 2021 is de wetswijziging op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) ingegaan. Het voornaamste doel is om vroegsignalering…. beter mogelijk te maken. Diverse partijen worden daarbij bepaalde wettelijk verplichtingen opgelegd.

Waarom deze wetswijziging, wat houdt de wijziging in en wat verandert er hierdoor voor de diverse partijen?

Grote verwachtte toename schulden consumenten.

In 2019 waren hadden één op de vijf huishoudens in Nederland al risicovolle schulden (Divosa). Deze groep kampt met betaalachterstanden en staat regelmatig rood. Als men zelf de schulden echt niet meer kan oplossen spreekt men van problematische schulden. Voor 2020 en 2021 zijn de voorspellingen nog somberder.

Sterk stijgende energieprijzen gevaar voor zeer kwetsbare klasse.

De prijzen voor energie stijgen heel erg snel. Voor grote groepen Nederlanders dreigen gas en licht in de loop van 2022 onbetaalbaar te worden. Er is een hele grote groep huishoudens dat de laatste jaren met moeite maandelijks kan rondkomen. Deze groep dreigt keihard geraakt te worden. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de huishoudens zelf, maar uiteraard ook voor het bedrijfsleven.

Onnodige schulden doordat studenten beurs mislopen.

Onderzoek door het CPB concludeert dat een kwart van de studenten die recht hebben op een aanvullende beurs daar geen gebruik van maakt. Afhankelijk van hun situatie lopen zij een bedrag mis van tussen de € 175 en €400 per maand. Dit werkt door in het ontstaan van schulden.