Belangrijke wijziging: Verkorting aflosperiode schuldregeling in Msnp naar 18 maanden

In de constant veranderende wereld van financiën en schuldregeling is het cruciaal om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen. 

Daarom willen we bij BringWay een belangrijke verandering in de Nederlandse schuldregeling onder de aandacht brengen: de verkorting van de aflosperiode in de Minnelijke schuldregeling natuurlijke personen (Msnp) naar 18 maanden.

Inperking aflosperiode: Wat is er veranderd?
Onder de voorgaande regelgeving was de aflosperiode voor de Msnp vastgesteld op 36 maanden. Echter, recente wetswijzigingen hebben deze termijn verkort naar 18 maanden. Dit is van toepassing in situaties waarin schulden niet volledig voldaan kunnen worden door middel van herfinanciering of een betalingsregeling binnen de oorspronkelijke periode van 36 maanden. Ondanks deze aanzienlijke wijziging, blijft de definitie van een problematische schuldsituatie onveranderd.

Onveranderde factoren in de schuldregeling
Hoewel de aflosperiode een aanzienlijke verandering heeft ondergaan, blijven vele aspecten van de schuldregeling ongewijzigd. Voorbeelden hiervan zijn procedures rond beslaglegging bij de SHV, de inzet en kosten van BBR, de termijn van herfinanciering, en de berekening van het Vrij te laten bedrag (VTLB). Bovendien blijft de 36-maanden termijn van het Bankreglement voor kredietbanken gehandhaafd, met mogelijke technische aanpassingen indien noodzakelijk. Ook de berekening van de Beslagvrije voet en het beleid rond schulden bij DUO blijven hetzelfde.

Schuldbemiddeling en schuldeisers
Op het gebied van schuldbemiddeling is er momenteel een overleg gaande tussen de NVVK en de VNG over wanneer de afdracht aan schuldeisers plaatsvindt. Zodra er hierover meer duidelijkheid is, wordt dit in de communicatie meegenomen.

Looptijd van schuldenbewinden
Wat betreft de looptijd van schuldenbewinden, is er op dit moment geen verandering aan de orde. Een eventuele aanpassing van de looptijd zou door het ministerie van Justitie en Veiligheid in een wetswijziging worden vastgelegd. Er is momenteel een onderzoek gaande naar de beloning en bekostiging van beschermingsbewindvoerders, maar de kwestie van de verkorting van de looptijd van schuldenbewind wordt hier niet in meegenomen.

Goed nieuws: Te goeder trouw en de 10-Jaarstermijn
Er is ook positief nieuws in deze wetswijzigingen. De termijn van de “goede trouw” is aangepast van 5 naar 3 jaar, wat betekent dat je als schuldenaar te goeder trouw moet zijn geweest in de drie jaar voorafgaand aan de dag waarop het verzoek is ingediend. Daarnaast hoeven inwoners niet meer 10 jaar te wachten om opnieuw een Wsnp verzoek in te dienen, want de 10-jaarstermijn is geschrapt.

Conclusie
Hoewel deze wijziging in de aflosperiode een aanzienlijke verschuiving betekent in de schuldregeling, hoeft het geen reden tot zorg te zijn. Veel aspecten van de regeling blijven ongewijzigd, en bij BringWay staan we klaar om je te ondersteunen en te begeleiden bij het navigeren door deze veranderingen. Blijf deze blog volgen voor meer updates en diepgaande analyses van ontwikkelingen in het schuldendomein.

BringWay groeit iedere dag